Creatur

Me:Sure – Presentasjonsfilm

Me:Sure er et spennende nytt selskap som jobber med å utvikle produkter som gjør oss mer bevisst vårt vannforbruk. I første omgang jobber Me:Sure med et system som skal installeres på hoteller i California, hvor vannressursene er på et kritisk lavt nivå.

Kunden ønsket en animasjon som kunne presentere produktet i en reell setting, samt skisserte hvilken info det vil være relevant å fokusere på i displayet. Vi designet 3d-modellen og displaygrafikken etter skisser vi mottok fra kunden, og satte sammen en liten presentasjon.