Creatur

Ladebyhagen

Vi har produsert 4 Animasjonsfilmer for Obos og deres utbyggerprosjekt Ladebyhagen. Filmene er produsert i samarbeid med Spætt film.

Vår jobb gikk ut på å konstruere 3d-miljøer basert på stillbilde-rendere som vi mottok fra kunden, for deretter å kompositere inn mennesker og livne opp scenene.

Filmingen på green-screen foregikk i Helmet Studio på Ila. Arne var med og kontrollerte at skuespillere beveget seg riktig i forhold til miljøene som de senere skulle plasseres inn i. Det var også viktig å kontrollere at kameravinkel var riktig i forhold til stillbildene og at “solen” var plassert på riktig side.

Største delen av produksjonstiden gikk med til keying og compositering i After Effects. Det ble produsert en sommerfilm og en vinterfilm, samt korte versjoner av begge.

Dette er sommerfilmen. Vinterfilmen vil bli lansert senere.