Creatur

Saccadio – Presentasjonsfilm

Saccadio utvikler avanserte systemer for registrering av øyebevegelse. Målet med teknologien er å gjøre det enklere for øyenleger å identifisere synsproblemer med høy presisjon og sikkerhet.

Saccadio systemet registrerer ulike bevegelser avhengig av hva som er relevante for en test, og resultatene blir presentert som grafer. Målet med denne animasjonen var å illustrere sammenhengen mellom grafene og selve synstesten, og hvordan denne dataen kan forenkle prosessen med å identifisere problemer.