Creatur

Nye kontorlokaler

-

1.august flyttet vi fra våre lokaler i Olav Tryggvasons gate, og forflyttet oss over Nidelven og til Bakklandet. Vår nye lokasjon er hos Peel Innovation i Bakke bydelshus, hvor du blant annet finner bedrifter som Eggs Design. Her har vi kontorplasser i fellesskap, stillerom og moderne møtefasiliteter. Hos Peel Innovation er vi del av et miljø som er riktig for oss. Før valget falt på Peel, var vi igjennom en prosess hvor vi så på flere aktuelle lokasjoner. Grunnen til at valget falt på Peel var enkelt å greit at de oppfylt de kriteriene vi hadde satt som viktig for vårt kontor. For oss var lokasjon, leietakermiks og fasiliteter viktige.

Perioden vi har vært igjennom med nedstenging av samfunnet har lært oss mye i forhold til hvordan vi i fremtiden kan jobbe. Erfaringen med hjemmekontor har vært positiv for vår del. Vi ser at vi kan opprettholde effektivitet og tilgjengelighet fra hjemmekontoret, men erfaringen har også vist oss at det er behov for å møtes. Vi undervurderer ikke verdien av de fysiske møtene mellom kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Vi ser derfor viktigheten av å ha en fast base, og denne har vi funnet i Bakke bydelshus.

Vår nye adresse er Nordre Berggate 2, 7014 Trondheim

Velkommen!