Creatur

Javascript

Vi benytter Javascript for å forbedre interaksjon på nettsidene og skape dynamiske nettsider. Javascript blir brukt til alt fra å vise en meny til å vise frem kompliserte grafer. Javascript er også ideelt for validering av data på klient-siden. Et godt eksempel er f.eks. når man fyller inn et skjema, og får beskjed fortløpende om det er problemer med validering av data som man taster inn.

Creatur har lang erfaring med utvikling av nettsider og applikasjoner som benytter Javascript. Vi benytter ofte standard Javascript, ofte kalt Vanilla Javascript, hvor det ikke benyttes noen tredjeparts biblioteker. I tillegg benytter vi bibliotek som jQuery og Vue JS.

Kontakt oss for å finne ut mer