Creatur

Hvorfor umoral står i veien for vår effektivitet

-

mental licensing

Hvis jeg ser til meg selv og de rundt meg, både på jobb, i familiesammenhenger eller blant venner, er hverken ordet moral eller spørsmålet om noe er moralsk eller etisk, noe som dukker opp ofte. Jeg kan faktisk ikke huske når begrepet moral ble et tema sist. Kanskje blir det for høystemt eller fjernt for dagligtale, eller kanskje begrepet tilhører akademikere som sparer på kruttet til religion- og integrasjonsdebatter? Det er også mulig at vår felles forståelse av hva som er rasjonelt og rettferdig er så godt etablert at vi føler vi ikke trenger stille spørsmål om moral og etikk? Eller kanskje ikke?

Filosof Heine A. Holmen mener at moral handler ene og alene om våre handlingsvalg. Moralspørsmål har vært et tema for filosofer siden tidenes morgen, og med dem har det vært like mange betraktninger og vinklinger, men som Holmen sier:

Å bake brød, for eksempel, krever erfaring og følelse. Det er ikke noe du kan lese deg til. På samme måte er moralen er uløselig knyttet til de handlingsvalg vi gjør i øyeblikket.

Fordi du fortjener det – L’Oréal

På mandag, fra morgenen av, fikk jeg jobbet meg gjennom all epost i innboksen. Ikke fikk jeg bare tatt unna ubesvart epost, som jeg jo gjør hver dag (hele tiden),  jeg kategoriserte epost som jeg skal ta vare på i forskjellige mapper, og slettet alt som er lest eller som er uviktig. Jeg gikk så gjennom søppelpost-mappa, og meldte meg like gjerne også av et par nyhetsbrev i samma slengen. Sakte men sikkert ble innboksen tom.

Dette tok tid, og det var ikke en typisk fornøyelig oppgave å kjøre i gang på en varm sommermandag. Når jeg var ferdig fikk jeg et glimt av stolthet (dette er ikke en oppgave som gjøres hver dag, som du skjønner). Punkt to på mandagens agenda var å begynne på en ny artikkel til denne bloggen, men jeg tok meg en runde på nettavisene først. Følte jeg hadde fortjent en pause etter skippertaket. Sjekket innom Twitter, så Sarah Kay fortelle om spoken-word poesi på TED og diskuterte litt musikk med sidemannen. Sakte men sikkert ble arbeidsdagen over. At jeg skulle skrive for bloggen var punkt to på en lengre plan for mandagen, men jeg følte jeg hadde vært flink og fortjente en rolig dag når en slik oppgave var unnagjort.

Moral licensing

Det er et fenomen i sosialpsykologien som på engelsk kalles moral licensing (eller self-licensing). Når man gjør noe godt har man lett for å gjøre noe galt i etterkant. Dette er et mønster de fleste av oss er tilbøyelige til å følge.

En forskningsrapport fra Princeton Universitet, med basis i tre ulike studier, ga tydelige resultater i forhold til moral licensing. Det som var påfallende for alle tre studiene i denne rapporten var at alle deltakerene fikk muligheten til å handle “riktig” først, som ved å motsi åpenbare kjønnsdiskriminerende uttalelser. I neste del av av studiene viste det seg da at de lettere opptrådte “politisk ukorrekt” fordi de hadde etablert sitt moralske standpunkt i første del.

Three experiments supported the hypothesis that people are more willing to express attitudes that could be viewed as prejudiced when their past behavior has established their credentials as nonprejudiced persons.

Selvkontroll

Gjennom moralsk gode handlinger får man økt selvsikkerhet og får altså en tilbøyelighet til å tenke mindre på konsekvenser, og dermed underbevist gjøre umoralske valg i etterkant.

Man bør likevel holde fokus på hva som er målet. Mange av våre handlingsvalg har ingenting å gjøre med om vi selv gjør noe godt eller noe galt, det dreier seg oftere om de underliggende målsettingene man har satt.

Man kan føle man har vært flink eller “god” når man for eksempel har vært på trening, og kan da lett unne seg noe ekstra i etterkant i form av en sjokolade eller en øl eller noe annet som blir som en belønning for vel gjennomført økt. Dette er da, naturlig nok, ikke i samsvar med de underliggende målene, som sannsynligvis er å gå ned i vekt eller komme i bedre form. Dette kaller noen en “mental glitch”, fordi vi kobler det å gjennomføre en slik handling med moral og det å være flink eller god. Motivasjonen bør heller ligge i å gjennomføre det man har planlagt. Selvsagt. Det handler om forpliktelse til et prosjekt, om strategi og engasjement. Gjennomføringsevne og effektivitet handler om å løfte blikket og være bevisst egne verdier og mål. Klarer man dette vil man se at pilsen, sjokoladen, eller hva som helst annet man «unner seg» når man føler man har vært flink, ikke er en belønning, men faktisk motarbeider målene man har satt seg.