Creatur

Google og krigsrobotene

-
ATLAS-Lights
Den humanoide roboten ATLAS er bygd av Boston Dynamics, som nå er kjøpt av Google, med bistand fra DARPA (det amerikanske forvarets forskningsetat).

 

Jeg føler jeg må begynne med å si at jeg bruker det aller meste Google har å tilby, og har gjort det så lenge jeg kan huske. Jeg er faktisk mer eller mindre avhengig av overraskende mange av tjenestene deres.

Jeg har brukt Gmail aktivt siden tidlig beta og jeg måtte inviteres inn i det gode selskap. Når det gjelder nettsøk er Google klart markedsledende og rett og slett best (synes jeg og mange med meg), og Google Maps er både den beste og den mest ambisiøse karttjenesten på nett.

Daglig bruker jeg Google privat og jeg bruker Google på jobb. Det meste av det Google gjør, gjør de bra, og i mine øyne gjør de det mye bedre enn de fleste andre det er naturlig å sammenligne med.

Da var det sagt.

Store vennlige kjempe

I dokumentaren «Google and the world brain«, som i utgangspunktet omhandler Google sitt prosjekt med å scanne alle verdens bøker og gjøre dem tilgjengelige på nett, nevnes det at det kan virke som at Google nærmest anser seg selv som en humanitær organisasjon med en misjon utover det komersielle, eller som de selv sier:

“Organizing the world’s information and making it universally accessible and useful.”

Likevel må man huske at Google er en bedrift som tjener penger på lik linje med alle andre, og de er større og mektigere enn de aller fleste andre bedrifter i verden. Deres uoffisielle motto er «Don’t be evil», noe som kan virke både betryggende og velmenende, men som likevel sier noe om deres selvinnsikt. Google er i en posisjon der de, med sin teknologi, sine ressurser og sine mengder med informasjon, absolutt ikke bør bli «evil».

Google datasenter
Fra et av Google sine enorme datasenter i Douglas County, Georgia.

 

Google må tåle mye kritikk, og mye kan være ubegrunnet. Mye kan også virke berettiget. I «Google and the world brain» rettes søkelyset på at de har scannet over 6 millioner bøker beskyttet av opphavsrett, uten tillatelse fra forfatterene. Dette har dratt Google inn i en lengre strid i amerikanske rettsaler, og ettersom Google vokser, øker skepsisen hos mange i forhold til andre av tjenestene deres også. Microsoft valgte å utnytte dette når de skulle lansere sin nye online-versjon av Office-pakken; Office 365, og rullet ut sin Scroogled-kampanje hvor de gjør sitt beste for å sverte mange av Google sine lignende tjenester heller enn å fremme sine egne fordeler. Video på YouTube.

 

Robotene kommer

Google kjøper opp en mengde bedrifter hvert år, noe de har gjort siden sin spede begynnelse. Grunnene til dette er mange; noen kjøper de for å implementere bedriftenes teknologi i Googles egne tjenester, kanskje noen for å fjerne potensiell konkurranse fra markedet, og noen for å tilegne seg merkevarer de ønsker kontroll over, noe som var tilfelle når de kjøpte YouTube i 2006.

Konspirasjonsteoretikerne har fått mye vind i seilene i senere tid, da årsakene bak mange av den senere tids oppkjøp har vært forvirrende i forhold til hva det skal brukes til. At Google kjøper opp bedrifter som Impermium (teknologi for nettsikkerhet) eller SlickLogin (teknologi for enklere innlogging), er hverken unaturlig eller uvanlig. I løpet av det siste året har de derimot kjøpt mange bedrifter som man ikke med enkelhet kan se for seg som tilvekst til de etablerte tjenestene Google tilbyr.

I desember 2013 kjøpte Google Boston Dynamics, en leverandør av avansert robotikk som har hatt det amerikanske militæret som sitt primærmarked inntil oppkjøpet. Dette høres nok skumlere ut enn det er, siden dette dreier seg i hovedsak om roboter laget for fremkommelighet i vanskelig terreng, og ikke skumle drapsroboter slik vi kjenner dem fra science fiction. Likevel er dette ganske langt fra vedlegg til epost og bedre bildesøk.

Google X

Mange av bedriftene Google har kjøpt de siste par årene er relatert til Google X, og blant disse finner man både Boston Dynamics og andre robotikk-bedrifter som Redwood Robotics og Meka. Google X er Google sin avdeling for forskning og utvikling på siden av deres tradisjonelle tjenester. De har ressursene og de har folkene, og det er i denne til dels hemmelighetsfulle avdelingen de jobber helt opp til grensen av science fiction – eller «moonshots» som de kaller det selv:

Moonshot · Noun

A project or proposal that:
– Addresses a huge problem
– Proposes a radical solution
– Uses breakthrough technology

Hos Google X har de jobbet med å utvikle et Hoverboard (et svevende skateboard uten hjul drevet av magneter), en heis til verdensrommet (ja, en heis til verdensrommet!), vindmøller montert på dronefly og mer kjente prosjekter som “smartbrillene” Google Glass og prosjektet med førerløse autonome biler; «The self-driving car».

Google-Glass
Google Glass er det prosjektet med utspring fra Google X som har kommet lengst i utviklingen, og nærmer seg nå lansering.

 

Google har ressursene, og innhenter så godt som hvem de vil av forskere og akademikere fra universiteter og bedrifter verden rundt. I september 2013 annonserte de også sitt nye frittstående firma Calico som har som formål å jobbe med å stoppe aldring, forlenge livet og “løse døden”. Dette er kanskje enda lengre fra epost og søk, og et enda større spørsmålstegn i forhold til hva Google er, og hva de vil ønsker å være på lengre sikt.

Big data

Som sagt, jeg bruker Google fra morgen til kveld. Alt det jeg søker på, klikker på, og videresender skaper statistikk og danner etterhvert et bruksmønster. Google vet hva jeg liker å se på Youtube, hvem jeg hyppigst har epost-kontakt med via Gmail og hva jeg leter etter på web. Gjennom Android-systemet i Samsung-telefonen min kan de se hvor jeg er og hvem jeg snakker med. De vet altså det aller meste om meg. Jeg tør ikke påstå dette skremmer meg så veldig, men det er noen varsellamper som lyser når jeg vet at det er ekstreme mengder sammenkoblet informasjon som kan benyttes for å påvirke meg i større eller mindre grad.

Jeg nevte konspirasjonsteoretikerne og all vinden de får i seilene via mye av det jeg har nevnt ovenfor, og jeg merker at det kanskje er lurt å avslutte artikkelen her før jeg havner i samme kategori. Google har produktene og tjenestene, ressursene og markedsposisjonen som gjøre det aller meste mulig. De ønsker nok å vokse enda mer, tjene enda mere penger og innhente enda mere informasjon gjennom våre klikk og vår kommunikasjon, og skal vi ønske å fortsette å bruke tjeneste deres gjør de nok best i å være så lite «evil» som mulig. For Google kan man si at “the sky is the limit” for hva de kan tilby av ny forskning og nye og spennende tjenester fremover, og himmelen er vel neppe en begrensning heller, hvis de får bygd en heis til verdensrommet.

Tom Waits kan få avslutte.