Creatur

Tilbake til spørmål & svar


Hva er ROI?

ROI er en forkortelse for det engelske uttrykket «Return on Investment» og brukes ofte i markedsføringssammenheng for å forklare hvor mye man evt. får igjen for hver brukte markedsføringskrone.

Et typisk eksempel er når man f.eks. bruker 100 kroner på Google AdWords og får kunder eller salg til en verdi av 200 tilbake. Man har da en ROI på 1.

Formelen ser slik ut: ROI = (Fortjeneste av investering – Kostnad av investering) / Kostnad av investering