Creatur

Tilbake til spørmål & svar


Hva er fluktfrekvens?

Fluktfrekvens eller «bounce rate» er et uttrykk de fleste har blitt kjent med gjennom Google Analytics. Fluktfrekvens er et måltall på hvor mange som har besøkt en side uten å gå videre til en annen side. Google Analytics måler dette og sier at det har skjedd en «bounce» om f.eks. deres script kun har registert at brukeren har besøkt kun en side på ditt nettsted.

Slik definerer Google fluktfrekvens

«A bounce is a single-page session on your site. In Analytics, a bounce is calculated specifically as a session that triggers only a single request to the Analytics server, such as when a user opens a single page on your site and then exits without triggering any other requests to the Analytics server during that session.»

Du kan lese mer om hvordan Google definerer fluktfrekvens her.