Creatur

En hyllest til ingenting: Bruk av whitespace som designelement

-

Whitespace

 

I en samtale er stillhet en av de viktigste elementene, og hvordan du forvalter stillheten viser i mange tilfeller hvor godt justert dine sosiale antenner er i situasjonen. På tilnærmet samme måte gjelder dette hvordan man forvalter de tomme flatene i et design.

Innholdsmarkedsføring (content marketing) har vært et buzz-ord som kommer tidlig opp rundt møtebordet når man har lagt strategier for web den siste tiden, og man kan fort glemme en av de viktigste elementene i et hvert brukervennlig (og lekkert) design i en slik prosess (på web så vel som i print); ingenting – tomme flater, på engelsk ofte kalt whitespace.

Det som på engelsk kalles “screen real estate” handler om hvor mye plass man har til rådighet for innhold på web, og det er besnærende hvor tett skjermen lar seg pakke med tekst, bilder, logoer og knapper i enkelte tilfeller. Innholdsmarkedsføring er likevel viktig, og blir sett på som en av de mest effektive måtene for å bli mer synlig på nett. Vi som konsumenter lar oss påvirke i mindre og mindre grad av tradisjonell markedsføring som dyttes på oss fra alle kanter, men har blitt desto flinkere til å oppsøke informasjon om produkter og tjenester selv – og da i størst grad på nett. Da er det viktig å ha lagt til rette for dette ved å presentere nok informativ og relevant tekst som er søkbar for de som leter.

Selv om bevisstgjøringen om både formål og relevans i forhold til god design på web også øker, har også tendensen til å fokusere for mye på Google og søkemotoroptimalisering gjort at det ofte er et ønske om å fylle alle flater med innhold. Hvordan man forvalter denne informasjonen er likevel essensiell.

«White space is to be regarded as an active element, not a passive background»
– Jan Tschichold

White space er ikke alltid hvitt, det handler i utgangspunktet om flatene mellom elementer. Dette er et grunnleggende prinsipp innen grafisk design, og det handler ikke om designet i seg selv; det handler om menneskene som ser og oppfatter budskapet som skal formidles. Som nevnt, kan man trekke paraleller til stillhet kontra lyd, både innen musikk og i samtaler, men man kan også trekke paraller til byplanlegging:

“Cities are fundamentally about people, and where people go and where people meet are at the core of what makes a city work. So even more important than buildings in a city are the public spaces in between them.”
– Amanda Burden, How public places makes cities work

Når det gjelder web er fordelene mange hvis man tillater å gi hvert element plassen det behøver på alle kanter:

Økt lesbarhet

Det er innlysende at man oppnår økt lesbarhet hvis man har tilstrekkelig linjeavstand og godt med rom mellom kolonner og lignende. Les for eksempel denne artikkelen hos A List Apart.

Økt forståelse

Whitespace mellom paragrafer og rundt tekstblokker hjelper leseren å forstå budskapet lettere med inntil 20% (Computers in Human Behavior, Lin 2004).

Økt oppmerksomhet

Med færre elementer og en layout med mye whitespace tiltrekker man lettere brukerens oppmerksomhet til bestemte elementer. Det er en myte at de største elementene får mest oppmerksomhet, det er like stor effekt i elementer med mye whitespace rundt.

 

above-the-fold

Above the fold

En av fiendene til whitespace er en annen myte som fortsatt dukker frem i mange sammenhenger: at alt det viktigste, eller aller helst alt, må vises i første skjermbilde. For de som ikke kjenner uttrykket above the fold, kommer dette fra papiravisens glansdager hvor øverste halvdel av avisens forside konsekvent inneholdt de viktigste og mest kjøpsutløsende nyhetssakene. Dette fordi avisene ligger brettet i hyllene eller på disken i kiosken, slik at kun øverste halvdel er synlig. Dette har så blitt overført til web som en henvisning til det som er synlig i første skjermbilde uten å måtte scrolle. Det er mange motstridende studier rundt viktigheten av å la above the fold-teorien påvirke en nettsides design eller struktur, men det råder en generell enighet om at første skjermbilde selvsagt har stor betydning i forhold til å danne et godt førsteinntrykk, og dermed holde på den besøkende, men at brukskvalitet og design er de viktigste faktorene. I dag bruker derimot de aller fleste nettsider hvor scrolling er en viktig del av bruksmønsteret, som for eksempel Google søk, Facebook, nettaviser etc.

Det er ikke tvil om at whitespace er et viktig designelement som kan gjøre enhver nettside mer effektiv. Viktigheten av mye og godt innhold for god synlighet i søk må man være bevisst, men man må ikke la dette gå på bekostning av brukskvalitet, formidling og godt design.