Creatur

Drit i Facebookstrategien din

-

Altfor mange snakker om «hva er din sosiale medier strategi?». Til slikt vil jeg svare: «hva er din slå-på-datamaskinen strategi?». Bedriftsledere, rådet av overbetalte konsultenter, fokuserer for snevert og bruker feil rammeverk når de skal prøve å oppnå noe med internett. I denne videoen skal vi se på forskjellen på de forskjellige begrepene under strategier og hvorfor det ikke er smart å ha en egen «Facebookstrategi».

Man drawing a soccer game strategy with white chalk on a blackboard.

Problemet med markedsføring for små og mellomstore bedrifter er at man gjerne kopierer hva de største bedriftene gjør. De bruker jo mye penger på markedsføring, tjener mye penger, så de har vel peiling? Det kan stemme at de har peiling på markedsføring av støre konserner, men det betyr ikke at du kan bruke samme strategier i din bedrift.

Den største forskjellen er at disse konsernene har egne avdelinger med mennesker som jobber med dette, i din bedrift er det bare deg(og kanskje en til) som jobber med strategien. Hvis Grandiosa har en Facebookstrategi, så er det en egen person som jobber kun med dette. Hvis du lager en Facebookstrategi, så har du minst 20 andre oppgaver å gjennomføre samtidig. Dette er dårlig håndtering av din tid.

Det å poste nyheter og legge ut bilder på en fanside er IKKE en strategi, det er en oppgave i en teknikk. Du må ta valget om du vil være en tekniker eller en strateg. Generaler spiller sjakk, soldater skyter med gevær, hvem er du?

Strategi

Overordnet samling av mål,taktikker og teknikker. Strategien sier noe om hva som skal gjøres.

Operasjonelt mål

Hva vil du oppnå med strategien? Dette er målsetningen som du setter for bedriften. Her er det viktig å sette målbare resultater som er enkle å forstå for alle innvolverte. Målet vil som regel være økt omsetning eller tidsbesparelse.

Taktikk

Samling av teknikker som sier noe om hvordan strategien skal gjørenennomføres, og gjerne i hvilken rekkefølge. En strategi består som regel av flere taktikker. Her kan det passe med en Facebooktaktikk.

Teknikk

1-2-3 hvordan takikkene gjennomføres? En teknikk kan også kalles en metode og en systematisk måte å samle sammen stegene man må gjennom, i en logisk rekkefølge.

Oppgave

Oppgave er det laveste nivået i denne sammenhengen. Dette er hva du gjør hver eneste dag eller time for å gjennomføre strategien. Jeg anbefaler å finne andre til å gjøre så mange av disse oppgavene som mulig. slik at du kan fokusere på det strategiske nivået og tenke langsiktig.

Etter du har laget din egen versjon av dette rammeverket kan du si:

Ja, vi har en nettstrategi for å øke omsetningen. Den består av en bloggetaktikk med bloggeteknikk og salgsteknikk, fordelt på flere oppgaver som gjennomføres hver dag.