Creatur

Animasjon og visualisering av teknologi

-

3D-animasjon-creatur

Det foreligger et vedtak og en strategisk handlingsplan fra Trondheimsregionen om at kommersialisering av teknologi skal være et satsningsområde i overskuelig fremtid. Det er en målsetting å ytterligere befeste Trondheim som teknohovedstaden i Norge, samt få nye teknologibedrifter til å etablere seg, og eksisterende teknologibedrifter til å vokse i hele regionen.

Teknologihovedstaden Trondheim

Historisk har Trondheim hatt ansvar for ingeniørutdannelsen i Norge siden stiftelsen av NTH i 1910, og har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge gjennom NTNU. Målet nå er å forsterke forutsetningene for å gjøre butikk av Trondheims teknologiske innovasjon og gryende gründere, samt tilrettelegge for at Trondheimsregionen skal være attraktiv i forhold til etablering av nye bedrifter.

Mange norske og internasjonale teknologibedrifter har hatt sitt utspring i forskning- og utviklingsmiljøet i og rundt NTNU, Sintef og HiST. Målet er likevel ikke bare å skape teknologigründere, men også å sørge for at de etablerer bedriftene sine og skaper arbeidsplasser i regionen, og ikke “vokser ut av barneskoene” og flytter eller eventuelt selger ut.

Fast Search & Transfer tok form med bakgrunn i en doktorgrad ved NTNU. De ble etablert i 1997 og var en av de tidligste søkemotorene for web (Google Inc. ble stiftet høsten 1998). De ble kjøpt av Microsoft i 2008, og utgjør i dag deres hovedkvarter for søketeknologi. Man kan ramse opp mange slike suksesser av ulik art, både de som fortsatt har sin base i Trondheimsregionen og også flere som har hatt sin begynnelse her.  Teknologien bak GSM-systemet, som brukes i 90% av alle mobiltelefoner, har sitt opphav i Trondheim, og bedrifter som Q-free, Atmel, WTW og mange flere representerer mangfoldet i bedrifter tuftet på nyskapende teknologi. Nevnte Q-free har utviklet systemet bak betaling ved passering av bomstasjoner, og de har foreløpig innstallert slike systemer i 18 land rundt i verden.

 

Vår rolle i næringskjeden – animasjon og 3D visualisering

Vi i Creatur Media deltok på det første frokostmøtet i regi av Næringsforeningen i Trondheim hvor denne handlingsplanen ble presentert ved Sverre Konrad Nilsen fra Sintef. Etterhvert som omfanget og målsettingene ved denne strategiske handlingsplanen ble lagt frem, ble det tydelig at det er mange ledd i en slik prosess og mange aktører som alle bør dra i samme retning. Eiendomsbransjen, investormiljøene, industridesignere, advokater, stat og kommune – et slikt tiltak gir både utfordinger og muligheter for mange, og for oss er vår plass i denne næringskjeden tydelig gjennom våre tjenester innen animasjon og 3D visualisering. Vi har jobbet tett med flere teknologibedrifter tidligere, og ser muligheten for mange spennende prosjekter gjennom en slik strategisk handlingsplan.

En av utfordingene ved kommersialisering av nye teknolgiske løsninger, ligger ikke nødvendigvis i selve produktet eller tjenesten i seg selv, men i den nødvendige forenklingen som kreves når forretningsidéen gjerne har sitt utspring i en forskningsrapport tynget av tester, terminologi og analyser. I mange tilfeller må komplekse produkter og prosesser forenkles mye og forklares godt for å forstås av mottakeren.

Som gründer med utgangspunkt i teknologiske nyvinninger er det også gjerne flere stadier som kan være kritiske for forretningsidéen. Først må man gjøre det lett å forstå både produktet og det tiltenkte markedet for mulige investorer og samarbeidspartnere, så, i en senere fase, må man gjøre det lett for markedet og målgruppen å forstå funksjonalitet og fordeler.

Ved å bruke animasjon og 3D visualisering setter kun fantasien grenser for hvordan man forklarer sin forretningsidé, og det gir også muligheten til å presentere konsepter og prototyper som enda kun er på skisseblokka eller som fortsatt venter på produksjon.

Å kommunisere konsepter, ideer eller komplekse løsninger på en tidseffektiv og god måte, kan være en stor utfordring når man skal kommersialisere teknologi, og vi ser frem til at handlingsplanen for kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen skaper synergier i mange bransjer, og et samarbeid på tvers av kompetanseområder som skaper vekst for mange i regionen.